استانداری سمنان

رضایت کامل از نحوه عملکرد “سامانه کنترل و پایش پارامترهای محیطی از راه دور” (با نام تجاری سرمو) داشته و کیفیت خدمات پشتیبانی ، تعامل و همکاری کارشناسان محترم این شرکت با استانداری را بسیار مناسب ارزیابی کردند.

بالا