کنترل سالن های سردخانه از طریق تلفن همراهکنترل و نظارت مداوم بر شرایط محیطیارسال گزارش روزانهاعلام قطع و یا وصل برق

چرا کنترل و نظارت مداوم بر میزان دما؟

کنترل و نظارت مداوم بر میزان دمای یخچال ها و سردخانه های نگهداری واکسـن و مواد داروئـی از اهمیـت فـوق العـاده ای برخوردار بوده و ضامن سالم ماندن این مواد می باشد. بطورکلی هدف از کنترل دما را می توان در موارد زیر بیان کرد: مشاهده میزان فعلی دما / اطلاع سریع از افزایـش یا کاهـش نامطلوب دما (هشـدار) / اطلاع از مقدار و مدت زمان خارج بودن دما از محدوده استاندارد /اطلاع از ماکزیمم و مینیمم دما در هر 24 ساعت.

کاربری دستگاه ها برای سردخانه

كنترل مداوم وضعيت و دماي سردخانه هاي نگهداري موادغذائی و داروئی و اطمينان از عملكرد مطلوب

اطلاع یافتن و آگاهی از وضعیت قطع برق با دستگاه هشدار دهنده قطع برق (اسپیتک)

کنترل و نظارت همیشگی دما از طریق تلفن همراه با ترمومتر هوشمند (با قابلیت هشدار از راه دور)

كنترل همیشگی و اطلاع از وضعيت و دماي سردخانه هاي نگهداري موادغذائی و داروئی

روشن و خاموش نمودن وسایل برقی و اطلاع و آگاهی از وضعیت از هر جای ایران با ریموت کنترل سیم کارتی

بالا