توضیح مختصری از محصول :

  • نظارت و مانیتورینگ

    محیط های حساس و تحت کنترل ، یکی از بخش های حیاتی هر شرکت و سازمانی به شمار می روند که بایستی تجهیزات نگهداری مناسبی برای نظارت و مانیتورینگ آنها در نظر گرفت.
  • بنابراین عدم وجود تجهیزات نظارتی ، خطر بزرگی این اماکن را تهدید نموده و می تواند خسارات جبران ناپذیری را درپی داشته باشد.

محیط های حساس و تحت کنترل ، یکی از بخش های حیاتی هر شرکت و سازمانی به شمار می روند که بایستی تجهیزات نگهداری مناسبی برای نظارت و مانیتورینگ آنها در نظر گرفت.

بنابراین عدم وجود تجهیزات نظارتی ، خطر بزرگی این اماکن را تهدید نموده و می تواند خسارات جبران ناپذیری را درپی داشته باشد.

شبکه سنسوری کنترل و پایش یکپارچه ویژگی های محیطی ، به عنوان یک محصول دانش بنیان ، به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده و تاکنون در مراکز متعددی در سطح کشور ، نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

  • شبکه سازی دستگاه های نصب شده روی تجهیزات و محیط های مورد نظر و کنترل همزمان از طریق سیستم مرکزی.
  • ارسال وضعیت پارامترها از طریق شبکه داخلی و یا اینترنت به سیستم مانیتورینگ مرکزی.
  • دارای نرم افزار مانیتورینگ مرکزی پیشرفته با قابلیت های متعدد کاربران.
  • مدیریت میزان دسترسی برای مشاهده و انجام تنظیمات برای هر یک از مراکز فرعی و اصلی توسط مدیر.
  • امکان گزارش گیری و رسم نمودار از وضعیت پارامترها برای هر یک از نقاط تحت کنترل.
  • ارسال پیامک گزارش و پیامک هشدار به تفکیک مراکز و مدیران.

سنسور این دستگاه داخل محیط و یا تجهیزات تحت کنترل قرار گرفته و وضعیت را به طور مداوم اندازه گیری و کنترل نموده و از طریق شبکه داخلی سازمان و یا اینترنت ، به سیستم مرکزی ارسال می نماید.

درسیستم مرکزی پارامترهای موردنظر ، به صورت آنلاین و برروی کامپیوتر ، نمایش داده شده و ذخیره می گردند. همچنین پیامک های گزارش روزانه ، از طریق سیستم مرکزی به کلیه کاربران و مدیران به تفکیک مراکز مختلف ارسال می گردد و این درحالیست که مدیر اصلی ، کایه مراکز تحت پوشش خود را کنترل و مانیتور نموده و پیامک گزارش آنها را دریافت می کند.

در صورت تغییرات نامطلوب شرایط و پارامترها و یا بروز خرابی ، سیستم مرکزی آلارمی شده و با بصدا درآمدن آژیر و ارسال پیامک هشدار به کاربران ،شرایط بحرانی را اعلام می کند.

دریافت کاتالوگ

1) دارای نرم افزار مانیتورینگ مرکزی پیشرفته 2) ارسال پیامک گزارش و هشدار به تفکیک مراکز و مدیران و … که با دریافت کاتالوگ زیر با قابلیت های چشم گیر این دستگاه آشنا شوید. ادامه قابلیت ها در کاتالوگ زیر ادامه قابلیت ها در کاتالوگ زیر

بالا