توضیح مختصری از محصول :

 • هدف از کنترل دما

  کنترل و نظارت مداوم بر میزان دمای یخچال ها و سردخانه های نگهداری واکسـن و مواد داروئـی از اهمیـت فـوق العـاده ای برخوردار بوده و ضامن سالم ماندن این مواد می باشد. بطورکلی هدف از کنترل دما را می توان در موارد زیر بیان کرد:
 • مشاهده میزان فعلی دما

 • اطلاع سریع از افزایـش یا کاهـش نامطلوب دما (هشـدار)

 • اطلاع از ماکزیمم و مینیمم دما در هر 24 ساعت

 • اطلاع از مقدار و مدت زمان خارج بودن دما از محدوده استاندارد

معرفی دستگاه

دستگاهی است که با استفاده از آن می توانید میزان دمای یخچال یا سـردخانه را همیـشه و همه جا روی موبـایـل خود مشاهده نمائید

 • در صورت افزایش یا کاهش نامطلوب درجه حرارت، سریعاً مطلع شوید.

شاخصه های مهم

شاخصه های مهم و برجسته دستگاه ترمومتر هوشمند به شرح زیر می باشد:

 • اعلام درجه حرارت، در ساعات تنظیم شده برروی دستگاه.
 • اعلام هشدار قطع برق یخچال ، سردخانه یا محیط تحت کنترل.
 • قابلیت اتصال به آژیر و به صدا درآمدن آن هنگام افزایش یا کاهش نامطلوب دما.
 • اعلام وضعیت دما یا هشدارها توسط دستگاه ، بصورت ارسـال پیـامک به موبایـل کاربـران می باشد و یـا بر روی نرم افزار نصب شده روی تلفن همراه ، مشـاهده می گردد.
 • دارای قابلیت ارتباط دادن چندین دستگاه به یک کامپیوتر مرکزی و مشاهده وضعیت دمای هر یک از آنها ، بصورت متمرکز برروی کامپیوتـر (در صورت سفارش مشتری).

کاربرد دستگاه

دستگاه ترمومتر هوشمند داریای کاربردهای لیست شده در ذیل می باشد:

 • – یخچال های نگهداری واکسن و دارو
 • – انواع سردخانه ها و یخچال های نگهداری موادغذایی و …
 • – گلخانه ها
 • – و هر مکانی که کنترل دما در آن مهم باشد.

1) اعلام درجه حرارت، در ساعات تنظیم شده برروی دستگاه.

2) اعلام هشدار برای تغییرات نامطلوب دما (خارج شدن درجه حرارت از محدوده دمائی تنظیم شده).

3) اعلام مقدار و مدت زمان خارج بودن دما از محدوده تنظیم شده.

4) اعلام میـزان ماکزیمـم و مینیـمم دما در هر 24 سـاعت.

5) اعلام هشدار قطع برق یخچال ، سردخانه یا محیط تحت کنترل.

دیگر قابلیت های ترمومتر هوشمند:

1) قابلیت اتصال به آژیر و به صدا درآمدن آن هنگام افزایش یا کاهش نامطلوب دما.

2) تماس تلفنی با کاربران درصورت افزایش یا کاهش نامطلوب دما (در صورت سفارش مشتری).

3) امکان ثبت 9 شماره موبایل برروی دستگاه جهت ارسال میزان دما و هشدارها به آنها.

4) ارسال میزان دمـا و یا هشـدارها بصورت پیامک به موبایل کاربران و یا مشاهده آن برروی نرم افزار نصب شده روی موبایل.

5) اعلام میزان دما در هر زمان دلخواه ، با ارسال پیامکِ درخواست به دستگاه.

6) آلارمی شدن دستگاه ، در صورت قطع ارتباط سنسور با دستگاه مرکزی.

7) امکان نصب هر نوع سیم کارت برروی دستگاه.

8) حفظ تنظیمات دستگاه در صورت خاموش شدن آن.

9) دارای LEDهای راهنما برروی دستگاه.

10) دارای باطری پشتیبان داخلی برای مواقع قطع برق.

11) نصب و بهـره برداری بسیـار آسـان (USER FRIENDLY).

12) انجام کلیه تنظیمات دستگاه ، از طریق موبایل کاربران.

سنسور اين دستگاه در فضاي مورد نظر نصب گرديده و ميزان دما هرچند دقيقه يكبار اندازه گيري شده و بر مبناي تاريخ و ساعت بر روي حافظه جانبی دستگاه ذخيره مي گردد.

همچنين بر روي دستگاه يک عدد سيم کارت تلفن همراه نصب مي باشد که به کمک موبايل و از طريق شبکه تلفن همراه، مي توان، وضعيت دماي سردخانه و يخچال را بطور مداوم کنترل و نظارت نمود و در صورت افزايش یا کاهش نامطلوب دما (خارج از محدوده تنظیم شده برروی دستگاه) و يا بروز خرابي، دستگاه ، آلارمی شده و با ارسال پیامک های هشدار به کاربران، تماس تلفنی با آنها و همچنین به صدا درآوردن آژیر ، کاربران را از شرایط تغییریافته مطلع می نماید.

دریافت کاتالوگ

ترمومتر هوشمند چیست ؟؟؟ دستگاهی است که با استفاده از آن می توانید میزان دمای یخچال یا سردخانه همیشه و همه جا روی موبایل خود مشاهده نمائید و در صورت افزایش یا کاهش نامطلوب درجه حرارت ، سریعا مطلع شوید. ادامه قابلیت ها در کاتالوگ زیر:

بالا